EDUCATIE SI FORMARE

Vasile Toma - Respect si Implicare

STUDII

Masterat “PLANIFICAREA ŞI STRATEGIA MARKETINGULUI”, UNIV. AL. I. CUZA-IAŞI, FACULTATEA de ECONOMIE şi ADMINISTRAREA AFACERILOR Lucrare de disertaţie: „Tehnici de manipulare”

FACULTATEA de ECONOMIE şi ADMINISTRAREA AFACERILOR din cadrul UNIV. “AL. I. CUZA” IAŞI Lucrare de diplomă: “Inflaţia în confruntarea de idei contemporane”

LICEUL de INFORMATICĂ (GRIGORE MOISIL), IAŞI - absolvit în 1995

Diploma: ajutor analist-programator

  • membru fondator al "Ligii Studentilor Economisti" Iasi
  • membru fondator al organizatiei studentilor economisti "Manager 2000" Iasi


CURSURI DE SPECIALITATE

CONSILIER FINANCIAR organizat de C.A.R. S.A. (1994)

CONTABILITATE AVANSAŢI organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi (1996)

MARKETING DIRECT – UNIV. “AL.I. CUZA” IAŞI (1999)

AUDIT ÎN MARKETING – UNIV. “AL.I. CUZA” IAŞI (2000)

PROMOVAREA IMAGINII – UNIV. “AL.I. CUZA” IAŞI – (2000)

INTELIGENTA ECONOMICA – UNIV. AL. I. CUZA IASI – (2000)

- Curs de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, organizat de Univ. NEUCHATEL – Elveţia şi Fundaţia Româno-Elveţiana de Entrepreneurship (FREE) - 1998