Stimați ieșeni, de oriunde vă aflați,

În întreaga mea activitate de până acum, am urmărit respectarea și aplicarea cu strictețe ale prerogativelor mele parlamentare, ale jurământului depus, ale responsabilităților și obligațiilor care mi-au revenit, fidel principiilor și valorilor etice, morale, sociale și democratice, respectându-vă pe dumneavoastră, cei care m-ați investit cu încredere prin votul din 2016, echipa din care fac parte, toți reprezentanții și partenerii instituționali și sociali, precum și statutul deținut, ghidându-mă în permanență după indicatorii unei complete transparențe și după instrumentele de feedback oferite de cetățenii pe care îi reprezint.
Pe această cale, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru participarea dumneavoastră continuă în susținerea și îndeplinirea a tot ceea ce am făcut și urmează să fac. Pentru încrederea pe care mi-o acordați. Pentru că mi-ați fost și îmi sunteți alături. Rămânem împreună!

Vasile Toma - Respect si Implicare

Obiective și priorități de mandat parlamentar:

Realizarea de dezbateri, proiecte și programe, în colaborare cu instituțiile statului, societății civile și cetățeni, atât pe tematicile și nevoile comunității pe care o reprezint, cât și la nivel general național.

Îmbogățirea și eficientizarea continue ale mijloacelor de informare, colaborare și comunicare cu cetățenii, precum și cu reprezentanții tuturor instituțiilor în vederea identificării permanente a nevoilor și intereselor cetățenilor, ca și pentru găsirea celor mai bune soluții în acest sens.

Eficientizarea mijloacelor de comunicare și informare, atât în relațiile cu cetățenii, cât și cu presa;

Demararea unor noi programe și proiecte, urmărind politica socială a partidului pe care îl reprezint, dar și nevoile specifice ale comunității.

Reprezentarea în teritoriu a activității parlamentare.

Identificarea tuturor problemele de tip social, economic, legislativ ale cetățenilor.

Solicitarea de la autoritățile publice a informațiilor, documentelor, rapoartelor, analizelor și statisticilor care pot ajuta activitatea în folosul cetățeanului.

Exercitarea controlului parlamentar asupra instituțiilor, conform legislației în vigoare.

Realizarea programului de lucru în concordanță cu prioritățile existente.

Menținerea legăturii cu reprezentanții societății civile și cu cei ai instituțiilor din domeniul sanitar, de învățământ, economic, cultural etc.

Soluționarea petițiilor, a adreselor și a memoriilor primite.

Menținerea legăturilor cu presa locală și națională.

Menținerea legăturilor cu reprezentanții partidului din care fac parte.

Menținerea unui dialog continuu cu reprezentanții instituțiilor, identificarea problemelor, aducerea în atenția publică și rezolvarea lor.

Dialog și monitorizare continuă a tuturor problemelor locale și naționale, a problemelor financiare cu care se confruntă primăriile pentru aplicarea și finalizarea proiectelor propuse, susținerea politicii de asistență socială în cadrul comunității, lupta împotriva corupției de la nivel local și sesizarea factorilor îndreptățiti să o cerceteze, rezolvarea și acordarea de suport pentru toate problematicile locale și naționale în conformitate cu prerogativele parlamentare.

Asigurarea nivelului de transparență în toate relațiile cu instituțiile și cu cetățenii.

Informarea, comunicarea și actualizarea permanente atât întreaga mea activitate, cât și toate datele necesare pentru o imagine cât mai exactă a atribuțiilor și obligațiilor mele prin folosirea tuturor mijloacelor de infomare și comunicare, atât cele standard, cât și cele virtuale, prin intermediul mass-media, cât și al social media, acolo unde am informat, comunicat și actualizat permanent atât întreaga mea activitate, cât și toate datele necesare pentru o imagine cât mai exactă a atribuțiilor și obligațiilor mele.