Cum m-am implicat în comunitate: activitatea Biroului Parlamentar. relațiile cu societatea civilă, transparență, consultare și comunicare

Vasile Toma - Respect si Implicare

Încă de la înființarea sa, potrivit prevederilor Legii nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, Biroul meu Parlamentar compus din cabinetul din municipiul Iași respectiv cabinetul din orașul Tg. Frumos, a venit în întâmpinarea nevoilor și cerințelor cetățenilor pe care îi reprezint, dar și a oricăror cetățeni care mi-au solicitat sprijinul și pe care, conform prerogativelor mele parlamentare, legale, îi pot susține.

Activitatea acestui Birou s-a concentrat atât pe reprezentarea în teritoriu a activității mele parlamentare, soluționarea peţițiilor, a adreselor și a memoriilor primite, menținerea legăturilor cu reprezentanții instituțiilor cât și pe implicarea activă și continuă pentru identificarea şi soluţionarea tuturor problemele sesizate de către cetățeni, solicitarea de informații, documente, statistici, etc. care pot acorda un suport constructiv și eficient comunității.

Având în vedere programul de lucru al unui parlamentar, care necesită prezența acestuia la ședințele de plen și de comisii, de luni până joi inclusiv, din dorința de a susține legătura cu cetățenii, am asigurat program de înscrieri la audiențe și prin intermediul angajatilor biroului parlamentar.

De asemenea, pe tot parcursul mandatului, am participat la diverse evenimente organizate la nivel local fie de reprezentanți ai instituțiilor locale și naționale, la invitația/solicitarea reprezentanților autorității administrației publice locale și/sau centrale, fie de reprezentanți ai societății civile, urmărind să contribui în permanență la toate acele aspecte ale comunității unde a fost nevoie de implicarea mea.

Biroul Parlamentar reprezintă interfața întregii mele activități cu cetățenii pe care îi reprezint în Parlament, dar și cu toți aceia care apelează la sprijinul meu în calitate de parlamentar.

În cadrul acestuia, printre altele, s-au susținut audiențe după un program prestabilit, anunțat în teritoriu și în ordinea priorităților. De asemenea, s-au înaintat și s-au pregătit adrese, memorii, sesizări și petiții.

Pe întreaga perioadă a mandatului, am încercat, în măsura posibilităților, să acordăm sprijin și suport fiecărui cetățean care s-a adresat Biroului Parlamentar, găsind rezolvarea adecvată pentru problemele sesizate.